Kurnatowski Ludwik Marian

 • Ludwik Marian Kurnatowski

  Ludwik Marian Kurnatowski

Ludwik Marian Kurnatowski herbu Łodzia (ur. prawdopodobnie w 1868 r., zm. 23 stycznia 1940 w Warszawie) – wysoki urzędnik Policji Państwowej, pisarz.

W służbie śledczej był jeszcze na długo przed I wojną światową. W 1905 kierownik Kancelarii Urzędu Śledczego w Warszawie (wcześniej referent tamże). W 1910 prowadził głośną sprawę Bogdana Jaxa-Ronikiera. Podczas I wojny światowej ewakuowany do Rosji, służył w policji moskiewskiej. W trakcie rewolucji październikowej odsunięty od obowiązków. Po odzyskaniu niepodległości mianowany nadkomisarzem i zastępcą naczelnika Urzędu Śledczego w Warszawie.

Tuż po I wojnie światowej prowadził wiele spraw kryminalnych, przyczyniając się do rozbicia kilku gangów działających w Warszawie.

W 1922 prowadził dochodzenie w sprawie mordu w Skolimowie, jednej z najstraszniejszych zbrodni II RP (w napadzie na młyn w Skolimowie zginęła prawie cała rodzina młynarza i pomocnicy)[1].

Funkcję zastępcy naczelnika UŚ sprawował jeszcze w czerwcu 1926. W 1927 głośna była sprawa ucieczki Kurnatowskiego, który miał zeznawać jako świadek na procesie swego podwładnego: aspiranta Daniela Bachracha, oskarżonego o szefowanie szajce fałszerzy paszportów. Równolegle oskarżany przez niektóre ofiary napadów rabunkowych za przyjmowanie łapówek. Kurnatowski wyjechał najpierw do Wolnego Miasta Gdańska, potem do Berlina, skąd miał wyjechać do Szwajcarii. Ostatecznie z Gdańska powrócił do Warszawy. Winy nie zostały mu udowodnione, były komisarz wyszedł z aresztu za kaucją.

Na początku lat 30. XX wieku napisał kilka zbiorów wspomnień – autentycznych historii kryminalnych, w których brał udział. Planował wydanie pamiętników, ale te się nie ukazały. Poszczególnie opowiadania ukazywały się także w gazetach w latach 30.

Zmarł 23 stycznia 1940 roku i został pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Był żonaty z Marią Łodzia-Kurnatowską, urodzoną w 1880, zmarłą 15 września 1961 i pochowaną również na Powązkach. Mieli dwóch synów: Ryszarda, prawnika w Warszawie (ur. 1899), i Antoniego, urzędnika (ur. 11 maja 1901).

Publikacje

 • Branka cyganów (1931)
 • Szpilka z trupią główką (1931; wznowiona 2014 razem z Tajemnicą Belwederu)
 • Tajemnica Belwederu (1931; wznowiona 2014)
 • Obłęd złota (1932)
 • Od 1908 do dzisiaj (1932)
 • Zagadkowi milionerzy (1932, wznowiona 2015; pierwotne wydanie pod pseudonimem Leon Kurnatowski)
 • Sprawy kryminalne II RP (2014) - wybór opowiadań
 • Sprawy kryminalne sprzed 1918 (2014) - wybór opowiadań
 • Samochodowa banda Kłaka (2016) - wybór opowiadań z wcześniejszych tomów, seria "Kryminały przedwojennej Warszawy", t. 36
 • Szczury hotelowe (2018) - opowiadania z przedwojennych gazet, seria "Kryminały przedwojennej Warszawy", t. 47
 • Niebieskie ptaki Warszawy (2019) - opowiadania z przedwojennych gazet, seria "Kryminały przedwojennej Warszawy", t. 60
 • Życie i przygody Wiktora Gruena (2019) - opowiadania z przedwojennych gazet, seria "Kryminały przedwojennej Warszawy", t. 63
Script logo